Úvod    >   Studium   >  

Maturitní zkoušky

Maturitní zkouška - jaro 2018

 
Orientační kalendář s nejdůležitějšími termíny jarního zkušebního období maturitní zkoušky 2017/2018

Model maturitní zkoušky pro rok  šk.r. 2017/2018

Přihláška k matruritní zkoušce 2017/2018

 

SCHÉMA MZ 2017/2018

Sdělení MŠMT k jednotnému zkušebnímu schématu - jaro 2018

Podrobné jednotné zkušební schéma - jaro 2018

Jednotné zkušební schéma písemných zkoušek společné části MZ a nepovinné zk. Matematika+ (jaro 2018)

Jednotné zkušební schéma - ŠMK 2018

Jmenování maturitních komisí - společná ústní a profilová část MZ 2017/2018

 

PROFILOVÉ ČÁSTI MZ 2017/2018

Profilová část maturitní zkoušky studijního oboru Sociální činnost šk. rok 2017/2018

Profilová část maturitní zkoušky studijního oboru Dopravní prostředky šk. rok 2017/2018

Profilová část maturitní zkoušky studijního oboru Provozní technika šk. rok 2017/2018

 

SEZNAM MATURITNÍCH PRACÍ

Seznam maturitních prací pro školní rok 2017/2018 - obor Sociální činnost

Seznam maturitních prací pro školní rok 2017/2018 - obor Dopravní prostředky

 

SEZNAM LITERÁRNÍCH DĚL

Seznam literárních děl pro výběr maturitních zadání k ústní zkoušce pro školní rok 2017/2018

 

MATURITNÍ ZPRAVODJ

Maturitní zpravodaj (43/2017) - Maturitní zkouška ve školním roce 2017/2018

 

Maturitní zkouška - podzim 2018

Informace k podzimnímu zkušebnímu období maturitní zkoušky 2017/2018

 

 

×