Úvod    >   Studium   >  

Maturitní zkoušky

Maturitní zkouška - podzim 2018

Model maturitní zkoušky pro rok  šk.r. 2017/2018

Přihláška k matruritní zkoušce 2017/2018

 

SCHÉMA MZ 2017/2018

podzimní

DT + PP 

3. - 7. září 2018

 

 

(určená spádová škola)

 

 

ústní MZk.    

úterý 12. září 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

Sdělení MŠMT - termíny písemných zkoušek společné části maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROFILOVÉ ČÁSTI MZ 2017/2018

Profilová část maturitní zkoušky studijního oboru Sociální činnost šk. rok 2017/2018

Profilová část maturitní zkoušky studijního oboru Dopravní prostředky šk. rok 2017/2018

Profilová část maturitní zkoušky studijního oboru Provozní technika šk. rok 2017/2018

 

SEZNAM MATURITNÍCH PRACÍ

Seznam maturitních prací pro školní rok 2017/2018 - obor Sociální činnost

Seznam maturitních prací pro školní rok 2017/2018 - obor Dopravní prostředky

 

SEZNAM LITERÁRNÍCH DĚL

Seznam literárních děl pro výběr maturitních zadání k ústní zkoušce pro školní rok 2017/2018

 

MATURITNÍ ZPRAVODJ

Maturitní zpravodaj (43/2017) - Maturitní zkouška ve školním roce 2017/2018

 

 

 

 

×