Úvod    >  

Studium

PŘEHLED VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ A MOŽNÝ POČET PŘIJATÝCH ŽÁKŮ

Na základě rozhodnutí Krajského úřadu Ústeckého kraje, Odboru školství, mládeže a tělovýchovy č. j.  27 065/2008-21 a  č. j. 5 001/2011-251 bude  ve školním roce 2012/2013 přijato ke studiu v následujících oborech:

23-45-M/01 Dopravní prostředky
Denní forma vzdělávání                              délka vzdělávání: 4 r. 0 měs.
Nejvyšší povolený počet žáků v oboru:       30

75-41-M/01 Sociální činnost
Denní forma vzdělávání                              délka vzdělávání: 4 r. 0 měs.
Nejvyšší povolený počet žáků v oboru:       30

 

23-43-L/51 Provozní technika
Denní forma vzdělávání (nástavb.st.)          délka vzdělávání: 2 r. 0 měs.
Nejvyšší povolený počet žáků v oboru:       30

 

23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel 
Denní forma vzdělávání                              délka vzdělávání: 3 r.0 měs.
Nejvyšší povolený počet žáků v oboru:       30

 

23-55-H/02 Karosář
Denní forma vzdělávání                              délka vzdělávání:3 r. 0 měs.
Nejvyšší povolený počet žáků v oboru:       30

 

23-56-H/01 Obráběč kovů
Denní forma vzdělávání                              délka vzdělávání:3 r. 0 měs.
Nejvyšší povolený počet žáků v oboru:       30

 

36-52-H/01 Instalatér
Denní forma vzdělávání                              délka vzdělávání:3 r. 0 měs.
Nejvyšší povolený počet žáků v oboru:       30

36-67-H/01 Zedník
Denní forma vzdělávání                              délka vzdělávání:3 r. 0 měs.
Nejvyšší povolený počet žáků v oboru:       30

36-67-E/01 Zednické práce
Denní forma vzdělávání                              délka vzdělávání:3 r. 0 měs.
Nejvyšší povolený počet žáků v oboru:       20

75-41-E/01 Pečovatelské služby
Denní forma vzdělávání                              délka vzdělávání:3 r. 0 měs.
Nejvyšší povolený počet žáků v oboru:       30

 

STUDIJNÍ OBORY

Od 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem se obory 23-45-M/01 Dopravní prostředky, 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel (Automechanik), 23-55-H/02 Karosář (Autoklempíř), 36-67-H/01 Zedník a 36-52-H/01 Instalatér vyučují dle ŠVP.

 

 

 

NÁSTAVBOVÉ OBORY

 

 

DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY - PROVOZ A ÚDRŽBA VOZIDEL

 

Kód oboru:

23-45-M/01

                                         

 

Vstupní předpoklady:

splnění povinné školní docházky a přijímacích kritérií

Dosažený stupeň vzdělání:

úplné střední odborné, maturita

Způsob ukončení:

maturitní zkouška - vysvědčení o maturitní zkoušce

Délka studia:

4 roky

Uplatnění absolventů:

absolventi se uplatní ve výrobních podnicích zaměřených na provoz a údržbu vozidel, ale i v jiných strojírenských podnicích, 15 - 20 % absolventů pokračuje dále ve vzdělávání (na vyšších odborných a vysokých školách či nástavbách apod.)

Výhled:

vzhledem ke stálému zájmu ze strany žáků a rodičů a vzhledem k tomu, že všichni absolventi najdou uplatnění, nejsou registrováni na úřadu práce jako uchazeči o zaměstnání, předpokládáme každý školní rok otevřít jeden ročník.


 

 

 SOCIÁLNÍ ČINNOST - PEČOVATELSKÁ ČINNOST

 

Kód oboru:

75-41-M/01

                                         

 

Vstupní předpoklady:

splnění povinné školní docházky a přijímacích kritérií

Dosažený stupeň vzdělání:

úplné střední odborné, maturita

Způsob ukončení:

maturitní zkouška - vysvědčení o maturitní zkoušce

Délka studia:

4 roky

Uplatnění absolventů:

Absolventi tohoto studijního oboru jsou požadováni na trhu práce, jak uvádí úřad práce, vzhledem k tomu, že na Roudnicku je velmi rozvinutá síť sociálních služeb.

Výhled:

Vzhledem k územnímu plánu města Roudnice nad Labem a jeho okolí je předpoklad uplatnění absolventů tohoto studijního oboru dobrý. V současné době probíhá zkvalitnění a rozšíření sociálních služeb pro seniory a také pro matky s dětmi a podobné služby.


 

 

 

NÁSTAVBOVÉ OBORY

 

PROVOZNÍ TECHNIKA

 

Kód oboru:

23-43-L/506

                                         

 

Vstupní předpoklady:

Úspěšné vykonání závěrečné zkoušky v tříletém strojírenském učebním oboru, popř. v obsahově příbuzných oborech. Příbuznost posoudí ředitelka školy. Splnění přijímacích kritérií.

Dosažený stupeň vzdělání:

úplné střední odborné, maturita

Způsob ukončení:

maturitní zkouška - vysvědčení o maturitní zkoušce

Délka studia:

2 roky

Poznámka:

Absolventi studijního oboru se mohou ucházet o studium na vyšších odborných a vysokých školách za stejných podmínek jako absolventi ostatních druhů středních škol, poskytující úplné střední vzdělání.

Uplatnění absolventů:

ve výrobních podnicích a podnicích služeb

Výhled:

Předpokládáme zachování tohoto oboru vzhledem k tomu, že žádná státní škola neumožňuje další vzdělávání absolventů učebních strojírenských oborů.


 

 

 

ŠKOLA DÁLE NABÍZÍ

- ubytování ve vlastním Domově mládeže, kde jsou dvou a tří lůžkové pokoje
- možnost celodenního stravování ve školní restauraci SCOLAREST, kde je možnost výběru ze tří jídel, salátový bufet a doplňkový prodej 
- k dispozici je hřiště, kinosál, malá a velká tělocvična
- počítačové učebny

S pedagogickou a výchovnou prací máme bohaté zkušenosti a s ohledem na uplatnění našich absolventů si troufáme naše výsledky hodnotit jako velmi dobré.

 

Pro představu o finanční náročnosti naší školy:

1. V současné době rodiče za vzdělání naší škole nic neplatí
2. Stravování:

snídaně

15,-

oběd

32,-

večeře

27,-


3. Případné ubytování na Domově mládeže je 1200,- Kč


4. Ochranné pomůcky (oděv,obuv) pro učební obory jsou zdarma