Úvod    >   O škole   >  

Zaměstnanci

Ředitelka školy: Mgr. Helena Všetečková, Ph.D.
Zástupce ředitele pro teoretické vyučování: Mgr. Bc. Jiří Žifčák
Zástupce ředitele pro praktické vyučování: Ing. Pavel Zima
Výchovný poradce: Mgr. Milena Černá, Mgr. Jana Kukalová
email: poradnarce@seznam.cz
Protidrogový poradce: Mgr. Milena Černá
email: poradnarce@seznam.cz
   
Učitelé: Zaměření:
Mgr. Vladimír Baranik
Ing. Lenka Bartošová
Ing. Miluše Brožová
Ing. Milena Hostáková Bušková
Mgr. Lenka Černá
Mgr. Milena Černá
Ing. Viktorija Doušová
Ing. Roman Dvořák
Mgr. Jana Feiglová
Ing. Jiří Fišer
Dagmar Hatinová
Mgr. Karel Hynek
Ing. Jiří Charvát
Bc. Martina Kaiserová
Ing. Tomáš Krahulík
Mgr. Jana Kukalová
Jiří Leger
Ing. Miroslav Mach
Ing. Pavel Mařík
Mgr. Jitka Mikschová
Mgr. Daniela Ondrová
Ing. Taťána Pospíšilová Zemanová
Ing. Jaroslava Reicheltová
Václav Svoboda
Bc. Kateřina Šedivá
Ivan Šimáček
Mgr. Jaroslav Švojgr
Mgr. Lenka Třešňáková, DiS.
Ing. Šárka Velechovská
Mgr. Helena Všetečková, Ph.D.
Ing. Pavel Zima
Mgr. Jiří Žifčák
 
tělesná výchova
odborné stavební předměty, instalace vody a kanalizace
anglický jazyk
technika jízdy, automobily, údržba a opravy vozidel
společenskovědní předměty
matematika, zdravotní nauka, estetická a výtvarná výchova
matematika, fyzika, odborné předměty
chemie, ekonomika, informační a komunikační technologie
německý jazyk (na mateřské dovolené)
matematika, strojírenské předměty
odborné předměty sociální péče
tělesná výchova
strojírenské předměty, informační a komunikační technologie
informační a komunikační technologie (na mateřské dovolené)
odborné strojírenské předměty
český jazyk
odborné strojírenské předměty
elektrotechnika, odborné předměty oboru instalatér
odborné strojírenské předměty
český jazyk
český jazyk, občanská nauka
chemie, fyzika, ekonomika
ekologie, přírodověda
odborné stavební předměty
anglický jazyk
osobnostní a hudební výchova
anglický jazyk
odborné předměty sociální péče, zdravotní nauka
matematika
společenskovědní předměty, odborná praxe
odborné strojírenské předměty
společenskovědní předměty
 
Učitelé odborného výcviku: Zaměření:
František Eidkum automechanik
Arnošt Froněk klempíř pro strojírenskou výrobu
Václav Hrstka automechanik
Vladimír Jedlička automechanik
David Jirásek zedník
Jaroslav Krejza zedník
Jiří Leger vedoucí učitel odborného výcviku, obráběč kovů
Miloš Macek ruční a strojní zpracování kovů
Jaroslav Padrta autoklempíř
Zdeněk Ředina automechanik
Petr Šašek automechanik
Radka Šťastná obory služeb
Oldřich Valha vedoucí učitel odborného výcviku
Otakar Veverka ruční a strojní zpracování kovů
Anna Vodochodská obory služeb
Ing. Pavel Zima učitel odborného výcviku
   
Asistenti pedagogů:  
Martina Marešová asistentka pedagoga
   
Administrativní úsek: Zaměření:
Ing. Jan Hajný vedoucí ekonomického úseku - ekonom
Jana Betková asistentka ředitelky školy, odborná referentka osobního oddělení
Dana Eisenhammerová účetní
Jana Holubová administrativní pracovnice
Bc. Martina Kaiserová projektová manažerka (na mateřské dovolené)
Romana Růžičková administrativní pracovnice
Jana Smetanová recepční
Ivana Štrosová skladová účetní, autoservis
   
Domov mládeže: Zaměření:
Ing. Pavel Mařík vedoucí domova mládeže
Hana Cveklová noční dozor
Eva Švehlová ​vychovatelka
Jitka Zemanová vychovatelka
   
Ostatní: Zaměření:
František Cvekl vedoucí technického úseku
Martina Baudisová uklízečka
Zdeňka Hamplová uklízečka
Jana Machová uklízečka
Romana Soudská uklízečka
Pavel Šinfeld údržbář
Michal Verner brusič
   
   

×