Úvod    >   O škole   >  

Počet přijímaných žáků

POČET PŘIJÍMANÝCH UCHAZEČŮ V DANÝCH OBORECH VZDĚLÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

Na základě rozhodnutí Krajského úřadu Ústeckého kraje, Odboru školství, mládeže a tělovýchovy čj. 27 065/2008-21 a čj. 5 001/2011-251 a rozhodnutí MŠMT č.j. MSMT-28878/2017-3 budou ve školním roce 2018/2019 přijímáni a přijati žáci ke studiu na Střední odborné škole a Středním odborném učilišti v Roudnici nad Labem, Neklanova ulice 1806 v následujících oborech:

 

Počty přijímaných uchazečů v oborech vzdělání ukončovaných maturitní zkouškou pro školní rok 2018/2019

23-45-M/01 Dopravní prostředky
Denní forma vzdělávání                              délka vzdělávání: 4 r. 0 měs.
Nejvyšší povolený počet žáků v oboru:       30

75-41-M/01 Sociální činnost
Denní forma vzdělávání                              délka vzdělávání: 4 r. 0 měs.
Nejvyšší povolený počet žáků v oboru:       30

23-43-L/51 Provozní technika
Denní forma vzdělávání (nástavb.st.)          délka vzdělávání: 2 r. 0 měs.
Nejvyšší povolený počet žáků v oboru:       30

 

Počty přijímaných uchazečů v oborech vzdělání ukončovaných jednotnou závěrečnou zkouškou pro školní rok 2018/2019

23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel 
Denní forma vzdělávání                              délka vzdělávání: 3 r.0 měs.
Nejvyšší povolený počet žáků v oboru:       30

23-55-H/02 Karosář
Denní forma vzdělávání                              délka vzdělávání: 3 r. 0 měs.
Nejvyšší povolený počet žáků v oboru:       30

23-56-H/01 Obráběč kovů
Denní forma vzdělávání                              délka vzdělávání: 3 r. 0 měs.
Nejvyšší povolený počet žáků v oboru:       30

36-52-H/01 Instalatér
Denní forma vzdělávání                              délka vzdělávání: 3 r. 0 měs.
Nejvyšší povolený počet žáků v oboru:       30

36-67-H/01 Zedník
Denní forma vzdělávání                              délka vzdělávání: 3 r. 0 měs.
Nejvyšší povolený počet žáků v oboru:       30

36-67-E/01 Zednické práce
Denní forma vzdělávání                              délka vzdělávání: 3 r. 0 měs.
Nejvyšší povolený počet žáků v oboru:       20

65-51-H/01 Kuchař - číšník
Denní forma vzdělávání                              délka vzdělávání: 3 r. 0 měs.
Nejvyšší povolený počet žáků v oboru:    ​   30

75-41-E/01 Pečovatelské služby
Denní forma vzdělávání                              délka vzdělávání: 3 r. 0 měs.
Nejvyšší povolený počet žáků v oboru:       30

 

                                                                           

 

×